Levertijd SIP Trunk

Levertijd SIP Trunk

De levertijd van een SIP Trunk is doorgaans zeer kort, omdat dit geen fysieke verbinding betreft, zoals een zakelijk glasvezelaansluiting of straalzender. De levertijd wordt voornamelijk bepaald door andere factoren zoals de telefoonnummers en een internetverbinding.

Telefoonnummers

De belangrijkste factor voor de levertijd van de SIP Trunk zijn de telefoonnummers. In geval u telefoonnummers heeft die u wilt behouden, dienen deze geporteerd te worden naar het platform van IP Visie. Bij de meeste providers heeft u een opzegtermijn van één maand. De latende provider zal hier niet gauw van afwijken. Wenst u een of meerdere nieuwe telefoonnummers dan kan de opdracht direct doorlopen en zal de levertijd beperkt blijven tot enkele dagen.

Internetverbinding

Zonder internetverbinding is het niet mogelijk om te bellen over internet en heeft SIP Trunk nog maar weinig toegevoegde waarde. Op het moment dat u een SIP Trunk aanvraagt, zal deze op het door u gewenste moment worden opgeleverd. Heeft u de SIP Trunk in combinatie met een internetverbinding bij IP Visie aangevraagd en/of Hosted Telefonie, zal altijd eerst de verbinding worden opgeleverd, daarna de SIP Trunk en/of telefonie.