Implementatie SIP Trunk

Implementatie SIP Trunk

Om de daadwerkelijke implementatie van de SIP Trunk plaats te laten vinden zal, afhankelijk van de situatie, een planning worden gemaakt om alle werkzaamheden uit te voeren of de technische specificaties worden aan u toegestuurd.

Hosted Telefonie

Heeft u ervoor gekozen om naast de SIP Trunk ook Hosted Telefonie bij ons af te nemen dan verzorgen wij de gehele implementatie van zowel SIP Trunk als Hosted Telefonie centrale. De SIP trunk wordt in dat geval direct gekoppeld aan de telefooncentrale in de cloud met de configuratie zoals die door u gewenst is.

U of een derde verzorgt de telefonie

Heeft u gekozen voor enkel een SIP Trunk, dan ontvangt u na de aanvraag de technische specificaties van de trunk. U kunt aan de hand van deze gegevens zelf de SIP Trunk configureren op uw telefooncentrale.