BGP - Border Gateway Protocol

BGP - Border Gateway Protocol

BGP is één van de belangrijkste hulpmiddelen voor het realiseren van redundantie als het gaat om internetverbindingen. Het Border Gateway Protocol (BGP) zorgt er voor dat een secundaire route wordt gekozen als de primaire verbinding niet meer functioneert.

Wat is BGP

BGP biedt netwerkstabiliteit die ervoor zorgt dat routers zich snel kunnen aanpassen om pakketten te verzenden via een andere verbinding als een internet route down gaat. BGP maakt routeringsbeslissingen op basis van paden, regels of netwerkbeleid.

Elke BGP-router onderhoudt een standaard routeringstabel die wordt gebruikt om pakketten te leiden naar hun plaats van bestemming. Deze tabel wordt gebruikt in combinatie met een afzonderlijke routeringstabel, de routeringsinformatiebasis (RIB), een gegevenstabel die is opgeslagen op een server op de BGP-router.

De RIB bevat route-informatie, zowel van rechtstreeks verbonden externe peers, als interne peers, en werkt de routeringstabel voortdurend bij als zich wijzigingen voordoen. BGP is gebaseerd op TCP / IP en gebruikt client-server-topologie om routeringsinformatie te communiceren.

BGP is net als GPS voor pakketten

Een autonoom systeem is als een stad met veel straten. Een netwerkprefix is vergelijkbaar met één straat met veel huizen. Een IP-adres is als een adres voor een bepaald huis in de straat. Terwijl een pakket te vergelijken is met een auto die van het ene naar het andere huis rijdt, via de best mogelijke route.

Het BGP-routeringsprotocol is te vergelijken met uw navigatiesysteem. Net als door uw systeem wordt de beste route bepaald door verschillende factoren, zoals verkeerscongestie, wegen die tijdelijk gesloten zijn en meer. Het pad wordt dynamisch berekend, afhankelijk van de situatie van de netwerkknooppunten, zoals wegen en kruispunten op een GPS kaart.

BGP-basics

De huidige versie van BGP is versie 4, gebaseerd op RFC4271. BGP is het pad vectorprotocol dat routeringsinformatie verschaft voor autonome systemen op internet via het AS-pad-attribuut. BGP is een Layer 4-protocol dat bovenop TCP staat.

Het is veel eenvoudiger dan OSPF, omdat het zich geen zorgen hoeft te maken over de dingen die TCP zal verwerken. Peers die handmatig zijn geconfigureerd om routeringsinformatie uit te wisselen, vormen een TCP-verbinding en beginnen met het spreken van BGP.

Autonome systemen

Om het eenvoudiger te maken om alle routes van het ene netwerk naar het andere te overzien, werd het noodzakelijk om een architectuur te gebruiken die bestond uit autonome systemen. Een autonoom systeem (AS) is een netwerk dat wordt beheerd door een enkele entiteit. Dit kan een commerciële onderneming, openbare instelling of een internet service provider (ISP) zijn. Elk autonoom systeem heeft een uniek AS nummer en kan meerdere locaties of IP-adressen op het internet bevatten.

Het bereik van IP-adressen dat een AS onder controle heeft, wordt aangegeven met een reeks verbonden routingprefixen en elk autonoom systeem is verantwoordelijk voor het vaststellen van het routeringsbeleid binnen zijn eigen netwerk. RIPE is voor Europa de instantie die IP adressen beheert en de AS nummers toekent.

Peers

Elke twee routers die een verbinding tot stand hebben gebracht voor het uitwisselen van informatie via BGP, worden 'peers' genoemd. Om routeringsinformatie uit te wisselen, moeten BGP-peers eerst een BGP-sessie opzetten, die wordt uitgevoerd via TCP/IP. BGP gebruikt client-serverconfiguraties om routeringsgegevens te communiceren.

BGP heeft niet de mogelijkheid om peer-adressen automatisch te detecteren. Verbindingen tussen peers moeten handmatig worden ingesteld, met de peer-adressen aan elke kant van de communicatie. Als er een wijziging optreed, verzendt BGP bijgewerkte routertabelgegevens. Deze verzending bevat alleen de specifieke wijziging die is aangebracht.

Routering

Routering, in de meest eenvoudige vorm, is het proces van gegevensbeweging tussen laag 3-netwerken. Hoewel de routers de apparaten zijn die vaak voor deze bewerking worden gebruikt, worden ook veel firewalls en switches voor deze taak gebruikt.

De routering van een netwerk kan statisch, dynamisch of met een combinatie van beide worden geconfigureerd. Statische routes worden gebruikt in netwerkomgevingen voor meerdere doeleinden, waaronder een standaardroute naar een netwerk met een enkele verbinding.

De statische routering is ideaal in kleine omgevingen waar minder routers en netwerken zijn. Ze vereisen een absolute controle over de routering, aangezien deze in elk apparaat is geconfigureerd. Een statische routering heeft diverse nadelen, waardoor dit niet geschikt is voor grotere netwerken.

Dat komt door de vele wijzigingen die constant plaatsvinden in deze netwerken waardoor de beste optie is om een dynamisch routeringsprotocol te implementeren.