IP Visie versterkt haar positie in onderwijs

  • 20 september 2019
  • IP Visie, Sivon, Kennisnet, onderwijs
IP Visie versterkt haar positie in onderwijs

IP Visie is door inkoopcoöperatie SIVON geselecteerd voor het leveren van managed ethernet diensten. Schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen voortaan zonder ingewikkelde en tijdrovende aanbestedingstrajecten een betrouwbare en beveiligde internetdienst afnemen.

Vorige week heeft SIVON de aanbesteding voor internetverbindingen met een hoge bandbreedte afgerond. IP Visie is één van de partijen die gekozen is als leverancier van snelle, betrouwbare en veilige verbindingen voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Samen met het Nationaal Dienstencentrum (NDC) vormen deze verbindingen een betrouwbare en beveiligde internetdienst, die Kennisnet en SIVON gezamenlijk aan het onderwijs aanbieden.

SIVON is een coöperatie van en voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijs wordt steeds afhankelijker van ict en ontwikkelingen op dit vlak gaan snel. SIVON zorgt ervoor dat leerlingen, leraren en overig onderwijspersoneel onder gunstige voorwaarden kunnen beschikken over adequate (ict-) voorzieningen voor onderwijs en talentontwikkeling. SIVON ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met schoolbesturen een stabiele ict-infrastructuur en organiseert vraagbundeling, samenwerking en kennisuitwisseling voor de aangesloten schoolbesturen. Doordat kennis en expertise beter worden georganiseerd, tijd en geld beschikbaar komt bij scholen en de markt beter wordt bevraagd, ontstaat er ruimte voor innovatie.

Het NDC is een verzameling diensten, die communicatie via het internet en toegang tot het internet op een veilige en betrouwbare manier mogelijk maakt, waaronder internettoegang, anti-DDoS-maatregelen, IP- en DNS-filtering en beveiligingsmaatregelen. Kennisnet is de partij die het NDC gaat bouwen.