Glasvezel vraagbundeling

Glasvezel vraagbundeling

Door de handen ineen te slaan kunnen gemeenten en ondernemersverenigingen van bedrijventerreinen gezamenlijk de aanleg van een snel glasvezelnetwerk, tegen relatief lage kosten realiseren.

Realisatie van een glasvezelnetwerk is geen doel op zich, maar vormt het middel om tegen gunstige voorwaarden aan de groeiende vraag naar bandbreedte te voldoen. Door de aanleg van een glasvezel netwerk neemt de aantrekkelijkheid van de betreffende locatie toe. Het is een belangrijk vestigingsargument voor bedrijven en instellingen en geeft daarmee een impuls aan de economische ontwikkeling.

Vraagbundeling kent de volgende stappen:

Inventarisatie intentieveklaring

Inventarisatie

In deze fase wordt bekeken of er voldoende bedrijven belangstelling hebben om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk. In deze fase worden zoveel mogelijk bedrijven gevraagd of zij zich willen binden aan de vraagbundeling.

Business Case intentieveklaring

Business Case

In deze fase wordt berekend wat de totale aanlegkosten van het glasvezel netwerk zijn op het bedrijventerrein en hoeveel deelnemers er nodig zijn om de businesscase rond te krijgen.

Go / NoGo intentieverklaring

Go / NoGo

Afhankelijk van het aantal intentieverklaringen dat wordt opgehaald volgt een “Go” of “NoGo”. Indien voldoende bedrijven een bindende intentieverklaring tekenen zal het glasvezel netwerk worden aangelegd en kunnen de bedrijven worden aangesloten tegen de afgesproken tarieven.

Planning werkzaamheden glasvezel

Aanleg

IP Visie zal het glasvezelnetwerk laten aanleggen en er voor zorgen dat alle bedrijven die de intentieverklaring hebben getekend worden aangesloten op het netwerk. Hiermee is de vraagbundeling succesvol afgesloten.

Succesvolle vraagbundelingstrajecten

Wij zijn de afgelopen jaren de motor geweest voor vraagbundeling van glasvezel op vele tientallen bedrijventerreinen door heel Nederland en hebben op deze manieren vele honderden glasvezelaansluitingen via vraagbundeling tot stand gebracht.