Verhuizing

Verhuizing

Glasvezel verbindingen zijn niet te verhuizen, omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met het pand waarin ze zijn aangelegd.

Glasvezel verhuizen bestaat niet

Een verhuizing van een glasvezelaansluiting wordt altijd gezien als een opheffing op de oude locatie en aanleg op de nieuwe locatie, omdat de verbinding onlosmakelijk verbonden is met de locatie. De dienst Internet en eventuele andere diensten, zoals bijvoorbeeld Ethernet VPN en IP VPN, die u afneemt op de glasvezelverbinding kunnen wel worden verhuisd als u op uw nieuwe locatie eveneens kiest voor glasvezel van ons. U kunt in dat geval uw huidige IP adressen behouden.

Bepalen Ready for Service datum

Het is belangrijk om te weten dat de ingangsdatum van het contract wordt bepaald door de zogenaamde Ready For Service datum. Dit is de datum waarop uw verbinding in werking is gesteld.

Verhuizen als het contract niet verstreken is

Gaat u verhuizen en is de contractduur nog niet verstreken, dan heeft u drie mogelijkheden:

  • U kunt het contract laten doorlopen en per einde contract de diensten beëindigen. Let op dat u één maand voor de einddatum van het contract dient op te zeggen.
  • U kunt het contract ook direct opzeggen, rekening houdende met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij een afkoopsom berekend wordt over het aantal resterende maanden van het contract.
  • De laatste mogelijkheid is om een eventuele nieuwe huurder of eigenaar van het pand uw contract over te laten nemen. In dit geval neemt de nieuwe huurder of eigenaar van het pand alle rechten en plichten over van u als huidige contractant. Hierbij is sprake van een win/win situatie, omdat de nieuwe eigenaar of huurder geen aansluitkosten hoeft te betalen en direct gebruik kan gaan maken van de verbinding.

Vraag de nieuwe verbinding op tijd aan

Regel een eventuele verhuizing tijdig wanneer op de nieuwe locatie een nieuwe verbinding aangevraagd dient te worden. U heeft dan doorgaans te maken met de normale levertijden voor glasvezel.

Wanneer de oplevertijd van glasvezel voor problemen zorgt kunnen wij u helpen met een tijdelijke oplossing in de vorm van een 4G router.