Wat gebeurt er met mijn netwerk als ik EVPN-VXLAN wil gaan gebruiken?

Wat gebeurt er met mijn netwerk als ik EVPN-VXLAN wil gaan gebruiken?

Bij EVPN-VXLAN wordt de fysieke netwerkarchitectuur gescheiden van de virtuele netwerkarchitectuur, namelijk het bovenliggend en onderliggend netwerk. Zowel het bovenliggend als het onderliggend netwerk hebben binnen EVPN-VXLAN een eigen rol.

Onderliggend netwerk

Het onderliggende netwerk is het fysieke netwerk waarmee gezorgd wordt dat alle netwerkapparaten met elkaar verbonden zijn. Dit netwerk functioneert op laag 3 van het OSI-model en wordt volgens een spine-leaf configuratie opgebouwd. Het heeft hierbij de functie om Any-to-Any connectiviteit te bieden aan alle netwerkapparaten en tussen netwerkapparaten die netwerkprotocollen van het bovenliggende netwerk gebruiken.

Bovenliggend netwerk

Het bovenliggende netwerk wordt gecreƫerd door verkeer in te kapselen en via virtuele tunnels over het netwerk te transporteren. Met behulp van Virtual Extensible LAN (VXLAN) worden OSI laag 2 Ethernetframes ingekapseld in OSI laag 3 UDP-pakketjes, wat het mogelijk maakt om verkeer van virtuele OSI laag 2 netwerken te transporteren over een infrastructuur die functioneert op laag 3 van het OSI-model. In het VXLAN-netwerk wordt ieder netwerksegment voorzien van een unieke Virtual Network Identifier (VNI). Deze VNI heeft dezelfde functie als een VLAN-ID in VLAN-netwerken.